Hasta Kabul Sekreterliği

Hasta kabul sekreterleri hastanın ilk girdiği andan itibaren hastayı sonuna kadar takip eden ve kayıt altında tutan kişilere denir.

Hastanelerin, özel polikliniklerin giderek sayılarının artması ile çalışma alanı iyiden iyiye genişlemiş ve günümüzde çok tutulan meslekler arasına girmiştir. Özel polikliniklerin, özel hastanelerin, muayenehanelerin ve devlet hastanelerinin gün geçtikçe artması ile bu mesleğe olan ilginin giderek artmasını sağlamıştır. Sağlık sektörü içerisinde hizmet veren kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın hastanede kaldığı süre içerisinde uygulanan tedavi programını takip etmede ve bilgisayar altında kayıt altında tutması gerekmektedir.

Hasta Kabul Sekreteri Nasıl Olmalıdır?

– Her zaman güler yüzlü olmak,

– Çalışkan olmak,

– Hasta kabul sekterliği sertifikası sahibi olmak,

– Doktor tarafından verilen kursu bitirmiş olmak,

– Hastane içerisinde çalışmaya istekli olmak,

– Güzel konuşmak ve iyi iletişim kurabilmek,

– İş takibini iyi şekilde yapmak.

Hasta Kabul Sekreterinin Görevi ve İşlem Sırası Nelerdir?

Hasta kabul sekreterleri, işletme içerisinde araç, gereç ve eşyaları hızlı bir şekilde kullanarak, mesleğinin verimliliğini en üst seviyeye çıkartması gereklidir. Hasta kabul sekreterinin görevleri arasında;

– Hasta kabul alanının temizliğini, düzenini ve temizliğini sağlamak,

– Sağlık kurumuna yatırılan hastaların kabul evrakı ve kimlik bilgilerini öğrenerek bilgisayar altında kayıt tutmak,

– Herhangi bir sebepten dolayı kimlik bilgilerini veremeyecek durumda olan ve kimlikleri belirlenemeyecek şekilde olan hastalar hakkında başhekime veya nöbetçi hekime bilgi vermek,

– Hasta bilgilerinin tutulduğu ortama, ayrıntılı bir şekilde kimlik bilgilerini, giriş saatini ve tarihini, gelmiş oldukları yeri ve açık adreslerini, yatırılacağı servis bilgisini ve çıkacağı zaman çıkış tarihini, saatini ve protokol numarası ile kayıt altında tutmak,

– Ölen hastanın ölüm saatini, tarihini ve gününü ölüm nedeni ile beraber üzerinde yapılan işlemleri, nereye gömüleceğini ve ailesine verilen eşyaları kayıt altında tutmak,

– Yeni doğan bebeğin, doğum saati, tarihi, anne ve babasının adı soyadı ve cinsiyeti ile birlikte kayıt altında tutmak,

– Yeni doğan bebeklerin doğum tarihi kayıtlarını ayrı bir şekilde tutarak, birinci ay içerisinde başhekimlik yoluyla nüfus idaresine bildirmek,

– Her gün hastaneye giriş-çıkış yapan hastaların ve ölen kişileri bir cetvel altında düzenleyip takip eden günde sağlık istatistikçilerine, yoksa hastane müdürüne bildirmek,

– Yatan hastaların ziyaretçileri tarafında kolay bir şekilde bulunabilmesi için sosyal servis ve halkla ilişkiler veya müracaat bölümüne zamanında bildirmek hasta kabul sekreterlerinin başlıca görevleri arasındadır.

Hasta Kayıt Sekreteri Olabilmek İçin Hangi Bölüm Bitirilmeli?

Hasta kabul görevlisi olabilmek için herhangi bir bölüm mezunu olmaya gerek yoktur. En az lise mezunu olan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan hasta kayıt sekreteri sertifika programlarına katılarak sertifika sahibi olarak bu iş üzerinde çalışmaya başlayabilir.

Sağlık Sertifikası

Sağlık sertifikası denilince birçok kavram akla gelir. Meslek gruplarına verilen sağlık sertifikası ve farklı besin maddelerinin güvenilirliğini kanıtlamak için verilen sağlık Sertifikası vardır. Bazı meslek gruplarında çalışan bireylere ilk yardım hakkında bilgi beceri kazandırarak yeterlilik düzeyine gelmesi için verilen eğitim sonucu alınan sağlık sertifikası birçok alanda kullanılır. Şoförler, itfaiyeciler, güvenlik birimlerinde çalışan personel, öğretmenler ve daha birçok iş alanında çalışan bireylere verilir. Amaç olay anında ilk müdahalenin hayat kurtarmasıdır. Aynı zamanda sağlık branşında çalışan sağlık personelinin mesleklerine katkı sağlamak ve farklı branşlarda çalışabilecek donanıma gelmesi amacıyla aldıkları belgeler ve sertifikalardır.

İlk Yardım Sertifikası Nasıl Alınır?

İlk yardım herhangi acil bir durum karşısında yaralı ya da hasta bireye uygulanan basit tıbbi müdahalelere denir. Artık günümüzde hemen hemen tüm meslek gruplarına ilk yardım eğitimi verilerek ilk yardım sertifikası alması sağlanmaktadır.

İlk yardım sertifikası ilk yardım kursu veren yerlerden alınan 1 hafta gibi bir süreyi kapsayan eğitimlerdir. İsteğe bağlı veya çalıştığınız kurum tarafından gönderilerek eğitimi tamamlarsınız.

Sağlık Personeli İçin Alınan Sağlık Sertifikaları Nelerdir?

Sağlık personelinin kendi alanında mesleğine katkı sağlayan sertifikalardır. Bunlar ilk yardım, iş sağlığı güvenliği, yoğun bakım sertifikası gibi birçok sertifika programı vardır. Artık günümüzde sağlık personeline mesleki katlı sağlamak amacıyla zorunlu olarak bir çöm eğitim verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği bu konuda çok hassas bir durumdur. İş kazalarını önlemek ve önüne geçmek için sağlık bakanlığı bünyesinde ayrı bir birim oluşturulmuş ve iş sağlığı sertifikasına sahip personel çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Besin Maddeleri İçin Alınan Sağlık Sertifikası Ne İşe Yarar?

Tarım bakanlığından ihraç edilecek ürünler için alınan sağlık Sertifikası vardır. İhraç denilen ürünün sağlığa elverişli, sağlam ve tarım ilacı barındırmadığını anlatır. Uluslararası bir belge olup ürünün gümrükten geçebilmesi ve diğer ülkelere kabul edilebilmesi için gerekli olan bir belgedir. Bir çok besin maddesi, meyve, sebze ve bitkilerde uygulanır. Tarım ve köy işleri müdürlüğü tarafından verilir ve ihraç edilen ürünün kalitesini gösterir.

Tıbbi Sekreterlik Kursu

Toplumdaki tüm sistemlerde olduğu gibi sağlık sistemleri alanında da verileri kayıt altına alma zorunluluğu giderek artan bir durum haline geldi. Bu alanda yetişmiş çalışana duyulan ihtiyaç da giderek artmış ve sağlık alanında çalışabilecek eğitimli kişi yetiştirme eğilimi hız kazanmıştır. Sağlık alanında verilerin sistemli ve düzenli bir şekilde sağlanması konusunda işini iyi bilen ve iyi eğitilmiş kişilere ihtiyaç vardır. Bu hususta tıbbi sekreterlik kursları ve iyi alınacak bir eğitim iş hayatında ilerlemeniz için size yardımcı olacak referanslardan biridir.

Tıbbi Sekreterlik Kursları Ne Kazandırır?

Öncelikle çalışacak olduğunuz mesleğin özelliklerini, görev tanımlamasını yapabilecek ve önemini kavrayabileceksiniz. Alandaki protokol kurallarına hakim olabilecek, kuralları iyi kavrayabileceksiniz.

Aynı zamanda hasta hakları konusunda bilmeniz gerekenler, hasta kayıt işlemleri, sağlık meslek etiği, satın alma işlemleri, iş ve sağlık güvenliği, ayniyat ve depo işleri konularında öğrenilmesi gereken kavramlar ve işleyişler tıbbı sekreterlik eğitim kapsamı içerisinde yer alır. Kurs eğitiminin bitmesinin ardından tüm hastane kriterlerine uygun bir eğitim almış olursunuz.

Tıbbi Sekreterlik İş Olanakları

Bir hastanede tıbbi sekreterlik görevini yapan her personel, hasta yakınları ile doktor arasında iletişimi sağlamak, gelen hastaların bilgilerini kayıt altında tutmak, telefon aracılığı ile hastalara randevu saati ve bilgilerini haber vermek ve ilgili randevuları bilgisayara kayıt etmek, tıbbi rapor hazırlamak ve kaydetmek gibi görevlerde bulunur. Aynı zamanda tıbbi sekreterlik güler yüzlü, dikkatli, sabırlı olabilen, stresle başa çıkabilen ve sosyal ilişkilerinde başarılı olan kişilerin uyum sağlayabileceği bir meslektir. Bu alanda hizmet veren çeşitli kurslara başvurarak Microsoft Office gibi programları ve ilgili dersleri öğrenebilirsiniz.

Tıbbi Sekreterlik Kursu Sınav ve Sertifika

Tıbbi sekreterlik kursu eğitim dersleri sonrasında 10 soruluk bir sınava tabi olunur ve her soru için 1 dakika olmak üzere 10 dakikalık online sınav uygulanır. Bu sertifika sınavını 100 puan üzerinden 60 puan ile bitiren herkes tıbbi sekreterlik katılım sertifikasını almaya hak kazanır. Sahip olduğunuz sertifikanızı iş başvurularınıza ekleyebilir ve kurs programını referans olarak sunabilirsiniz.

Tıbbi Sekreterlik Nedir?

Tıbbi sekreterlik de tıp alanında hizmet vermekte olan ve bazı verilerin toplanıp analiz edilmesinde görev alan şahıslara adını veren bir iş istihdam alanıdır. Devlete bağlı olan hastanelerde, özel hastaneler ya da kliniklerde görev alan bu kişilerin sayısal bilgilerinin de yerinde olması oldukça önemli bir özeliktir. Veri toplama ve analiz etmenin yanı sıra bağlı bulunduğu hastanenin hasta ve doktor iletişimi işlerinde de görev alan tıbbi sekreterler genellikle çok yönlü çalışma hayatına sahip kişilerdir.

Tıbbi Sekreterlikte Görev Tanımı Nedir?

Tıbbi sekreter olmaya hak kazanmış olan kişilerin görev alacağı pozisyonlar ve bu kişilerin görev tanımı yukarıda da belirtildiği gibi oldukça fazla yönlüdür. Tıbbi sekreterler çeşitli istatistiksel verilerin toplanıp incelenmesinde ve bazı veri analizlerinin yapılmasında oldukça önemli bir rol oynarlar. Sağlıkla alakalı olan bu verilerin toplanıp raporlanması sağlık sektörünün gelişimi ve ilerlemesi açısında oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra tıbbi sekreterler görev aldıkları hastane ya da kliniğin hasta ve doktor iletişimini sağlamada da oldukça önemli bir rol oynarlar. Hasta giriş çıkışları ve trafiğini sağlamak çalıştığı pozisyona ve sağlık kurumuna bağlı olmak üzere tıbbi sekreterin denetimi altındadır.

Tıbbi Sekreterlikte Aranan Özellikler Nelerdir?

Tıbbi sekreterlik alanında eğitim almak ve bu alanda çalışabilmek için adaylarda aranan başlıca özelliklerden başlıcaları görme ve duyma engellerinin bulunmaması gerektiğidir. Bunun yanı sıra tıbbi sekreter olmak isteyen kişilerin sabırlı ve çalışkan kimseler olması ve analiz yeteneğine sahip analitik düşünebilen kişiler olması da oldukça önemlidir. Bu şartları karşılayan kişiler Sağlık Meslek Liseleri başta olmak üzere bu alanda hizmet vermekte olan kurum ya da kuruluşlardan tıbbi sekreterlik diploması ya da sertifikası alabilirler.

Tıbbi Sekreterlikte Alınan Ücretler

Tıbbi sekreterlik alanında iş hayatına devam eden bir kişinin ortalama alacağı aylık ücret miktarı eğer göreve yeni başlandıysa 1600-1850 lira arasında değişim göstermektedir. Fakat bir müddet sonra çalışma hayatına bu alanda devam eden kişilerin aylık maaşlarında belli miktarlarda artış yapılabilmektedir. Döner sermaye usulü ile yönetilmekte olan bir hastanede de yaklaşık olarak 250-450 lira bandında bir ek ödeme de alacak olan tıbbi sekreterler nöbet durumlarına göre de ekstra ücret alabilme haklarına sahiplerdir.

Tıp Sekreterliği

Hastane, muayenehane, sağlık ocağı ve tıp merkezlerinde hastaların ilk işlemlerini yapan görevliler bulunur. Bu kişiler tıp sekreteri olarak kabul edilirler. Bu kişiler genellikle açık öğretim fakülteleri veya üniversite mezunu olan kişilerden oluşmaktadır. Üniversitelerin büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olan kişiler tıp sekreteri olarak çalışabilmektedir. Üniversite mezunu olmayıp tıp sekreteri olabilmek için, özel merkezlerden alınabilecek olan, tıp sekreterliği sertifikası sahibi olunması gerekir. Tıp terimi olarak bir de tıbbi sekreterlik mesleği vardır. Tıp sekreterliği ile tıbbi sekreterlik birbirlerinden ayrı meslekler ve terimlerdir. Tıbbi sekreterler, tıp sekreterlerine göre tıbbi terimlere hakim olan, doktorlarla birebir çalışan ve raporlama konularında doktorların söylediklerini yazıya döken kişilerdir.

Tıp Sekreterlerinin İş İle İlgili Özellikleri

Tıp sekreteri, doktorların özel muayenehanelerinde veya hastane ortamlarında görev yaparlar. Hastalara muayene randevusu vermek, telefonlara bakarak hastalar ile görüşmeler yapmak, hastaları doktorla görüştürmek, muayenehanede çalışılıyorsa büro işlerini yapmak, büro makinelerini gerektirdiği şekilde kullanabilmek, bilgisayar kayıtlarını tutmak, hasta dosyalarının içeriğini düzenlemek, doktorun çalışması için gerekli araçları hazırlamak, bu araçların hijyenini sağlamak ve dosyaların arşivlenmesi işleri tıp sekreterlerinin görevleri arasındadır. Tıp sekreterleri diksiyonu düzgün, saygılı ve hasta ile iyi ilişkiler kuran kişiler olmaktadır.

Tıp Sekreterlerinin Davranış Ve Tutumları

Tıp sekreterleri; hastalara dikkatli davranmak, ahlaki değerlere sahip olmak, kendisine söyleneni anlamak, hasta bilgilerini başka kişiler ile paylaşmamak, mimiklerine dikkat etmek, saygılı ve hoşgörülü olmak zorundadır. Hastaların her birinin sağlık durumu birbirinden farklıdır ve hastaya çok hassas bir şekilde yaklaşmak çok önemlidir. Tıp sekreteri tüm hastalara eşit mesafede davranmalı, saygı çerçevesinde hareket etmelidir.

Tıp Sekreterliği Maaş Durumu

Tıp sekreterliği, kaliteli ve saatleri belli olan bir iş olmaktadır. Tek doktor yada bir kaç doktorun yanında çalışarak tıp sekreterliği görevini yapan kişiler, gösterdikleri performans ve çalışma azmi neticesinde yüksek ücretler alabilirler. Hastane, sağlık ocağı, tıp merkezi gibi sağlık kurumlarında gören yapan tıp sekreterleri de memur olarak görev yapıyor sayılırlar ve ücretleri yüksektir. Son yıllarda hastane ve tıp merkezlerine sözleşmeli tıp sekreteri alımı yapılmaktadır.

Tıbbı Sekreter Nasıl Olunur?

Tıbbı sekreter, bilimsel metotla analiz yapan sağlıkla ilgili verileri düzenleyen ve rapor etme kabiliyeti olan, tıbbı ünitelerde haberleşme ve yazışma işlerini yapan, bilgi toplayıp onları belge haline getiren, sağlık bakanlığı tarafından tescilli bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

Tıbbi Sekreterler Ne İş Yapar?

Çalıştığı hastane veya kurumda, tedavi ve yatak olanaklarını, giriş yapan hastaların birimlere dağılımını, hastaya yapılan tedavinin türünü, süresini ve iyileşip taburcu olan yada hayatını kaybeden hastaların sayılarını kayıt altına alır, düzenler ve sunar. Çalıştığı kurumda verimlilik, yatak kapasitesi, ölüm ve doğum oranlarının periyodik cetvellerini çıkarır ve sunmak için düzenler. Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmaları derler ve düzene koyar, hasta kaydı ve taburcu işlemi yapar. Tıp raporu yazar ve hastane arşivini sunmak üzere düzenler.

Mesleğin Getirdiği Özellikler Nelerdir ve Nasıl Tıbbi Sekreter Olunur?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreter olmak isteyen kişilerin, el ayaklarında herhangi bir sorun olmamalı, göz ve kulak duyuları yeterli düzeyde etkin olmalıdır. Ayrıntıya önem veren, dikkat düzeyi yüksek ve düzen kabiliyeti iyi olmalıdır. Bu kişiler kurallara titizlikle uymalı ve sorumluluk sahibi olup işlerini aksatmamalıdır. Kapalı ortamda sürekli oturarak çalışmaktan hoşlanmalı ve her türlü insanla iletişim kurabilecek sabra ve ilgiye sahip olmalılar. Bu mesleğin eğitimi üniversitelerin Sağlık meslek okulunda ”Tıbbi Dokümantasyonve Sekreterlik bölümü tarafından verilir. Meslek liseleri aracılığı ile eğitimi verilen mesleğin, meslek lisesi sonrası sınavsız geçiş programı ile ön lisans programına geçişi bulunuyor. YGS’ye giren öğrencilerinde YGS-3 puanları ile bu bölüme geçiş yapmasına imkan tanınıyor.

Tıbbi Sekreterin Çalışma Ortamı ve Koşulları Nasıldır?

Tıbbi sekreterlerin çalışma alanları oldukça geniştir, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisinde olurlar. Çalışma ortamları genelde kalabalık fakat temiz ve az gürültülüdür. Hasta kabulü ve tedavi sonucu taburcu işlemlerinde çalışan sekreterler ise genelde ne istediklerini ifade edemeyen veya istedikleri şeyin o an yapılmasında ısrar eden hastalar veya hasta yakınlarına sık sık açıklama yapmak zorunda kalabilirler.

Hasta Kabul Sertifikası

Bilindiği üzere hastanelerde doktor odasında veya hemen dışarısında hasta kabul yer almaktadır. Hasta kabul sekreterlik üzerinden bir meslek olmakla birlikte çokça rastladığımız meslekler arasında yer almaktadır. Hasta kabul sekreterliği randevu sistemleri, reçete alımı ve başka doktora yönlendirme gibi hususlarda hastane düzeni için çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Hem hasta memnuniyeti hem de doktorların düzeni için önemi bulunan hasta kabul hastanelerin kalbi denebilecek dereceye ulaşmıştır. Eski dönemlere nazaran günümüzde hastane düzenleri çok daha gelişmiş düzeyde olmasının nedeni hasta kabuller tarafındandır. Hasta kabullerin bu kadar önemli bir yere sahip olması ile hasta kabul sertifikası alımı da artış göstermektedir. Hasta kabul sertifikasını almanın birden çok yöntemleri bulunmaktadır.

Hasta Kabul Sertifikası Nerelerden Alınır?

Hasta kabul sertifikası almak isteyen kişiler için birçok seçenekleri vardır. Hasta kabul sertifikası alıp kariyer alanına giriş yapmak ve kendini geliştirmek isteyenler uzaktan eğitim ya da kurslar sayesinde oldukça kolay bir şekilde hasta kabul sertifikası edinebilirler. Üniversitelerin uzaktan eğitim imkânlarıyla belli bir miktar karşılığında uzaktan eğitim alarak ve sonrasında yapılan sınavlardan belli dereceleri geçerek hasta kabul sertifikasına sahip olunabilmektedir. Ayrıca her ilde bulunan hasta kabul kurslarına giderek ve verilen eğitimden başarılı bir şekilden geçerek de hasta kabul sertifikası alınabilmektedir. Bu kurslar ve uzaktan eğitim programları ile rahatlıkla hasta kabul sertifikası alınabilmektedir.

Hasta Kabul İş Olanakları

Halk arasında hasta kabul için sekreter denmesi çok da yanlış bir tabir değildir. Çünkü sekreterlik alanında bulunan hasta kabul, sekreter alanında akılda oluşabilecek birçok işi yapmaktadır. Randevu sistemine göre hasta kabulleri ve her hastaya bilgilendirerek doğru yönlendirmeler ile hastane düzenini sağlamaktadırlar. Hasta kabul devlet hastanelerinde, üniversite ve araştırma hastanelerinde, sağlık ocaklarında, diş hekimleri muayenelerinde ve poliklinikler gibi birçok yerde iş olanağına sahiptir. Hasta kabul sertifikası sahip olmak isteyenlerin çalışmak istedikleri şehirde bulunan hastane ve poliklinik gibi yerleri iş imkânı için araştırmaları gerekmektedir. Bu alanda yoğunlaşma olduğu için kendilerine uygun iş ortamını bulmaları gerekmektedir.

Hasta Kabul Kursu

Hastanelerde kayıt işlemleri yapan sekreterler bulunuyor. Hastaların kayıtları, bilgileri, oda numaraları gibi tüm bilgiler bu sekreterler tarafından kayıt edilir. Hasta kabul kursları bilgisayarda yapılacak olan kayıt işlemlerinin nerelerden ve nasıl yapıldığını, gerekli olan bazı tıbbi terimler öğretiliyor. Hasta kabul kursları aynı zamanda kursiyerlerine bilgisayar eğitimi de veriyor. Hasta kabul kursunda yeterli bilgileri alıp, kursların hazırladıkları sınavları geçtikten sonra bir kurs bitirme belgesi alınır. Bu belgeler ile kursu bitirenler hastanelere ii başvurusunda bulunabiliyor ve yeni işlere başlanabiliyor. Hasta kabul kursları her yaş insan için uygun kurslardır. İstenildiği gibi başvurular yapılabilir ve kurslara kayıt olunabilir.

Hasta Kabul Kursları Nerelerde Vardır?

Her büyükşehirde bir hasta kabul kursu bulunuyor. Bunun yanında devletin sağladığı halk eğitim merkezlerinde de hasta kabul kursları açılıyor ve eğitim veriliyor. Bu eğitimin sonunda hak kazanan herkes belgelere sahip olabiliyor. Halk eğitim merkezinde verilen kurslardan kurs bitirme belgesi için bir ücret alınıyor. Özel hasta kabul kursları da kendi belirledikleri ücretleri talep ediyor ve bu ücretler karşılığında eğitim ve belge veriyor.

Hasta Kabul Kurslarına Nasıl Kayıt Olunur?

Hasta kabul eğitimi almak isteyen vatandaşlar kursların gerçekleştiği mekanlara giderek oradaki yetkililerle iletişim kurabilir ve gerekli olan bilgiler doğrultusunda kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Nüfus cüzdanı gibi temel kişisel bilgiler verilerek oradaki görevliler tarafından kayıt yapılıyor. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra kurs başlama ve bitiş tarihi belirtilir ve vatandaşlar bu tarihler içerisinde kursa gelerek eğitim alır.

Hasta Kabul Kursu Ne Kadar Sürüyor?

Eğitim veren kuruma göre değişiklik gösteren hasta kabul kursları normal bir kurumda 1 ay sürüyor. Ancak bu kursların yanında hızlandırılmış eğitim veren kurslarda bulunuyor. Bu kurslar vatandaşlara çok daha kısa sürede eğitim vererek belge almalarını sağlayabiliyor. Ücretlere göre süre farklılıkları görülüyor. 1 ay süren kurslar hafta sonları tatil yapıyor ve kurs süreleri günlük 4 ile 5 saat arasında değişiyor. Kurslarda yapılan devamsızlıklar fazla önemli olmasa da bir süreyi aştıktan sonra üyelerin kayıtları silinebiliyor.

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası

Toplumların var olduğu sürece sürekli geçerli olan bu meslek pek çok öğrencinin çok ilgilendikleri meslekler arasında. Bu nedenle gün geçtikçe sağlık ile alakalı olan üniversite bölümleri tercih ediliyor. Ayrıca sağlık bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre şehir hastanelerinin açılması ile sağlık personeli ihtiyacının çoğalması ile de bu sağlık dalı öğrenciler tarafından rağbet görüyor. Her iş alanında olduğu gibi sağlık ilgili olan alanlarda da, dokümantasyon bilgilerinin yeterli düzeyde verilmesinden dolayı bazı kurs takviyeleri gerekli oluyor. Tıbbi Sekreterlik eğitimi kursları da bu kurslara katılan hem bu iş alanında gerekli belgeleri hem de eksik olan bilgileri alarak daha donanımlı bir kursiyer olarak iş kapılarını aralayacaktır. Tıbbi sekreterlik kursu 14 süreli olarak online olarak eğitim verilerek online yapılan bir sınav sistemi ile sertifika almaya hak kazanılır.

Bu Eğitim Kursiyere Ne Katacak?

Sağlık liselerinden mezun olan öğrencilerin özel hastanelerde ve ya özel sağlık kuruluşlarında kolay iş bulabilmeleri için kurslar düzenlenmektedir. Bu kursların amacı Tıbbi sekreterlik yapmak isteyenlerin tıbbi sekreterlik ile bilmesi ve öğrenmesi gereken her bilgi ve donanımı kursiyerlere vermektir. Tıbbı sekreterlik kursunda öğrencilerin dersleri arasında; protokol kuralları, hasta kayıt işlemleri, sağlık meslekleri etiği, hasta hakları, ayniyat ve dosya depo işlemleri gibi konular hakkında eğitilecek olmalarıdır. Eğitim sonunda kurs boyunca başarı gösteren kursiyerler tün sağlık kuruluşlarında çalışabilecek kadar eğitimli olacaklar.

Kursiyerlerin İş Olanakları

Söz konusu kurslara katılarak başarılı bir şekilde sertifika almayı hak eden kursiyerler. Özel sağlık kabinleri ve kuruluşlarında iş bulma olanağını yalamış oluyorlar. Tıbbi sekreterler sertifikaları ile iş olanağını yakaladıkları sağlık kuruluşunda iş başı yaptıkları zaman kurslarda öğrenmiş oldukları eğitimleri doğrultusunda görevlerini yapmaya başlarlar. Tıbbi sekreterlerin görevleri arasında; gelen hastaları karşılamak, telefonla hastalara randevusu vererek bilgisayar sisteminden kayıt almak, hasta verilerini gerekli dosyalara işlemek, hastaların tıbbi raporlarını hazırlamak ve sisteme kaydetmek, hasta ile doktor arasında aracılık etmek gibi işleri yaparak sorumluluk alırlar.

Sertifika Kurs Süresi Hakkında Bilgi

Tıbbi sekreterlik kursuna katılan kursiyerler kurs eğitiminin sonunda 10 sorudan oluşan 10 dakika süre sınırı bulunan online olarak uygulanan sınava katılırlar. Sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden en az 60 puan alarak başarıyla tamamlamış olurlar. Bu puana ulaşan kursiyerlere Tıbbi Sekreterlik Başarı Sertifikası verilir. Bu sertifika pek çok iş seçeneği içinde kullanılabilir. Ayrıca Hak edilerek alınan sertifikayı iş başvurularında CV’ye eklenerek interaktif eğitimi aldığınıza dair kanıt niteliğinde referans olarak kullanılır.

Bu uzaktan eğitim kursu serbest zamanlı olarak 14 gün sürüyor. Yani eğitime başlayan kursiyerler kursa başladıkları tarihten itibaren 14 gün içinde dilediği zaman sisteme giriş yaparak eğitimini sürdürebilir. Şayet kursiyer bu eğitimi 14 günden daha erken bir zamanda bitirirse sınavını da erkenden yapmış olup sertifikasını da erken almış olur.

Tıbbi Sekreterlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Son dönemlerin parlayan yıldızı sağlık sektöründe iş bulma imkanları gün geçtikçe artıyor. Tıp sekreterliği sertifikası alarak tıbbi sekreter olarak çalışabilirsiniz. Eğer halihazırda zaten böyle bir işte çalışıyorsanız, yeteneklerinizi ve performansınızı arttırmak için bu belgeye sahip olabilirsiniz. Bir taraftan sekreterlik mesleğini diğer taraftan ilgili bilim dalının bilgilerini içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleğinin birçok alanda yenilenen piyasa ve teknoloji koşulları ile iş imkanları bulunuyor.

Tıbbi Sekreter Nerelerde Çalışabilir?

Tıbbi sekreteri istihdam eden sağlık kurumları, özellikleri ve amaçları yakından bilmek isteyebilirler. Sağlık hizmeti veren kurumlar, yataklı tedavi kurumlar (hastaneler) genel veya özel araştırma hastaneleri, hemşirelik bakım, geriatri merkezi, evde bakım merkezi, özel doktor muayenehaneleri, diş hekimi muayenehaneleri, sağlık hizmeti sunulan neredeyse tüm birimler ve bakım merkezleri tıbbi laboratuvar özelliği taşır. Yani tıbbi sekreter tüm bu kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Bunların yanı sıra her bilimsel alanın kendine özgü bir dili yani terminolojisi vardır. Her alanın bir terminolojisi bulunduğu için çalışanların bu dil hakkında fikir sahibi olmaları gerekir. Tıbbı sekreterlerinde terminolojiyi bilmeleri şarttır. Bunu sertifika programı ile öğrenmeniz mümkündür. Program sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının terminolojisini de kazandıracaktır.

Tıp Sekreterliği Sertifikası Olanlar İçin İş İmkanları

Tıp sekreterliği programını tamamlayan kişiler tıbbı dokümantasyon bilgileri kazanmanın yanı sıra sekreterlik becerileri ve tıbbı terminoloji de öğrenirler. Kazanılan sertifika sayesinde özel veya kamu sağlık işletmelerinde bir çok iş imkanı elde ederler. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik belgesi sekreterliğe ve tıp alanına meraklı, insan ilişkilerinde başarılı kişilerin alması gereken belgelerdendir.

Fiyatı Ne Kadardır?

Merak edenler için uzaktan öğretim kayıt bedeli 250-300 TL civarındadır. Yurt dışı katılımında mümkün olduğu programa yurt dışı katılım bedelleri ise 250-300 Euro arasında değişir. Daha önce programa sertifika almak için kayıt olmuş fakat sınavı geçememiş bireylerin kayıt yenileyip tekrar sınava girmesi de mümkündür. Birebir veya uzaktan olarak eğitimi iki türlüdür. Uzaktan eğitim daha uygun fiyatlıdır. Dersler internet üzerinden verilirken, öğretim kitapları kişilere yollanır ve kişi sınav için hazırlanır.