Dil ve Konuşma Bozukluğu

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI
………………………….

NERDE KULLANABİLİR
……………………………..

HEDEFLER
Dil ve Konuşma Bozuklukları Konusunda
·         Dil ve Konuşma Bozuklukları tanıyabilme bilgisine, becerisine ve yetkinliğine sahip olan
·         Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine destekleyici bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip olan
·         Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylerle, ailelerine sağaltım ve eğitimi yapabilme
·         Dil ve Konuşma Bozukluklarını bilimsel ölçütlerde değerlendirebilme bilgisine becerisine ve yetkinliğine sahip olan
·         Dil ve Konuşma Bozukluklarında bilimsel araştırmaları hazırlayarak uygulayan ve araştırma sonuçları objektif bir şekilde değerlendiren
·         Mesleğin gerektirdiği ahlaki kurallarla karşı duyarlı olan
·         Dil ve Konuşma Bozukluklarına sahip bireylere ve ailelerine uygun gördüğünde ilgili kurumlara yönlendirebilen  meslek elemanı yetiştirmektir.


DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ ALAN EĞİTİMCİNİN KAZANDIĞI BİLGİ, BECERİ ve YETERLİLİKLER
·         Dil ve Konuşma Bozukluklarını tanılayabilir
·         Dil ve Konuşma Güçlüğüne sahip bireyleri ve ailelerini destekler
·         Dil ve Konuşma Güçlüğüne sahip bireylere sağaltım yapabilir
·         Sesletim ve Ses Bilgi Bozukluklarında Sağaltım yapabilir.
·         Akıcı Konuşma Bozukluklarında sağaltım yapabilir.
·         Ses Bozukluklarının Bozukluklarında sağaltım yapılabilir.
·         Gelişimsel Dil Bozukluklarında sağaltım yapılabilir.
·         Edinilmiş Dil Bozukluklarında sağaltım yapılabilir.
·         Dil ve Konuşma Bozuklarını bilimsel ölçütlerle değerlendirebilir.
·         Dil ve Konuşma Bozukluklarında bilimsel araştırmaları hazırlayarak uygulayan ve araştırma sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendirir.
·         Mesleğin gerektirdiği ahlaki kurallara karşı duyarlı olur.
·         Dil ve Konuşma güçlüğüne sahip bireylere ve ailelerine uygun  gördüğünde ilgili kurumlara  yönlendirebilir.


DERSLER
İletişim
İletişim Bozuklukları
Özel Eğitim
Dil ve Konuşma
İşitme ve Konuşmanın Medikal Temelleri
Genel Dilbilim 
Ölçme ve Değerlendirme
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
Konuşma Bozuklukları
Dil Bozuklukları


KİMLER KATILABİLİR
Okul Öncesi Öğretmenliği
·         Ana Okulu Öğretmenliği
·         Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
·         Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
·         Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
·         Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
·         Sınıf Öğretmenliği
·         İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
·         Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
·         Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği
·         Türk Dili ve Edebiyatı
·         Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
·         Türkçe Öğretmenliği
·         Dilbilim
·         Müzikoloji / Şan
·         Müzik öğretmenliği
·         Tıp Doktoru
·         15- Fizyoterapi
·         Psikoloji
·         Sosyoloji
·         Sosyal Hizmet uzmanı

EĞİTİM SÜRECİ :40 SAAT UZAKTAN -16 SAAT YÜZYÜZE SÜPERVİZYON EĞİTİMİ