Tıbbi Sekreterlik Nedir?

Tıbbi sekreterlik de tıp alanında hizmet vermekte olan ve bazı verilerin toplanıp analiz edilmesinde görev alan şahıslara adını veren bir iş istihdam alanıdır. Devlete bağlı olan hastanelerde, özel hastaneler ya da kliniklerde görev alan bu kişilerin sayısal bilgilerinin de yerinde olması oldukça önemli bir özeliktir. Veri toplama ve analiz etmenin yanı sıra bağlı bulunduğu hastanenin hasta ve doktor iletişimi işlerinde de görev alan tıbbi sekreterler genellikle çok yönlü çalışma hayatına sahip kişilerdir.

Tıbbi Sekreterlikte Görev Tanımı Nedir?

Tıbbi sekreter olmaya hak kazanmış olan kişilerin görev alacağı pozisyonlar ve bu kişilerin görev tanımı yukarıda da belirtildiği gibi oldukça fazla yönlüdür. Tıbbi sekreterler çeşitli istatistiksel verilerin toplanıp incelenmesinde ve bazı veri analizlerinin yapılmasında oldukça önemli bir rol oynarlar. Sağlıkla alakalı olan bu verilerin toplanıp raporlanması sağlık sektörünün gelişimi ve ilerlemesi açısında oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra tıbbi sekreterler görev aldıkları hastane ya da kliniğin hasta ve doktor iletişimini sağlamada da oldukça önemli bir rol oynarlar. Hasta giriş çıkışları ve trafiğini sağlamak çalıştığı pozisyona ve sağlık kurumuna bağlı olmak üzere tıbbi sekreterin denetimi altındadır.

Tıbbi Sekreterlikte Aranan Özellikler Nelerdir?

Tıbbi sekreterlik alanında eğitim almak ve bu alanda çalışabilmek için adaylarda aranan başlıca özelliklerden başlıcaları görme ve duyma engellerinin bulunmaması gerektiğidir. Bunun yanı sıra tıbbi sekreter olmak isteyen kişilerin sabırlı ve çalışkan kimseler olması ve analiz yeteneğine sahip analitik düşünebilen kişiler olması da oldukça önemlidir. Bu şartları karşılayan kişiler Sağlık Meslek Liseleri başta olmak üzere bu alanda hizmet vermekte olan kurum ya da kuruluşlardan tıbbi sekreterlik diploması ya da sertifikası alabilirler.

Tıbbi Sekreterlikte Alınan Ücretler

Tıbbi sekreterlik alanında iş hayatına devam eden bir kişinin ortalama alacağı aylık ücret miktarı eğer göreve yeni başlandıysa 1600-1850 lira arasında değişim göstermektedir. Fakat bir müddet sonra çalışma hayatına bu alanda devam eden kişilerin aylık maaşlarında belli miktarlarda artış yapılabilmektedir. Döner sermaye usulü ile yönetilmekte olan bir hastanede de yaklaşık olarak 250-450 lira bandında bir ek ödeme de alacak olan tıbbi sekreterler nöbet durumlarına göre de ekstra ücret alabilme haklarına sahiplerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir