Tıp Sekreterliği

Hastane, muayenehane, sağlık ocağı ve tıp merkezlerinde hastaların ilk işlemlerini yapan görevliler bulunur. Bu kişiler tıp sekreteri olarak kabul edilirler. Bu kişiler genellikle açık öğretim fakülteleri veya üniversite mezunu olan kişilerden oluşmaktadır. Üniversitelerin büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olan kişiler tıp sekreteri olarak çalışabilmektedir. Üniversite mezunu olmayıp tıp sekreteri olabilmek için, özel merkezlerden alınabilecek olan, tıp sekreterliği sertifikası sahibi olunması gerekir. Tıp terimi olarak bir de tıbbi sekreterlik mesleği vardır. Tıp sekreterliği ile tıbbi sekreterlik birbirlerinden ayrı meslekler ve terimlerdir. Tıbbi sekreterler, tıp sekreterlerine göre tıbbi terimlere hakim olan, doktorlarla birebir çalışan ve raporlama konularında doktorların söylediklerini yazıya döken kişilerdir.

Tıp Sekreterlerinin İş İle İlgili Özellikleri

Tıp sekreteri, doktorların özel muayenehanelerinde veya hastane ortamlarında görev yaparlar. Hastalara muayene randevusu vermek, telefonlara bakarak hastalar ile görüşmeler yapmak, hastaları doktorla görüştürmek, muayenehanede çalışılıyorsa büro işlerini yapmak, büro makinelerini gerektirdiği şekilde kullanabilmek, bilgisayar kayıtlarını tutmak, hasta dosyalarının içeriğini düzenlemek, doktorun çalışması için gerekli araçları hazırlamak, bu araçların hijyenini sağlamak ve dosyaların arşivlenmesi işleri tıp sekreterlerinin görevleri arasındadır. Tıp sekreterleri diksiyonu düzgün, saygılı ve hasta ile iyi ilişkiler kuran kişiler olmaktadır.

Tıp Sekreterlerinin Davranış Ve Tutumları

Tıp sekreterleri; hastalara dikkatli davranmak, ahlaki değerlere sahip olmak, kendisine söyleneni anlamak, hasta bilgilerini başka kişiler ile paylaşmamak, mimiklerine dikkat etmek, saygılı ve hoşgörülü olmak zorundadır. Hastaların her birinin sağlık durumu birbirinden farklıdır ve hastaya çok hassas bir şekilde yaklaşmak çok önemlidir. Tıp sekreteri tüm hastalara eşit mesafede davranmalı, saygı çerçevesinde hareket etmelidir.

Tıp Sekreterliği Maaş Durumu

Tıp sekreterliği, kaliteli ve saatleri belli olan bir iş olmaktadır. Tek doktor yada bir kaç doktorun yanında çalışarak tıp sekreterliği görevini yapan kişiler, gösterdikleri performans ve çalışma azmi neticesinde yüksek ücretler alabilirler. Hastane, sağlık ocağı, tıp merkezi gibi sağlık kurumlarında gören yapan tıp sekreterleri de memur olarak görev yapıyor sayılırlar ve ücretleri yüksektir. Son yıllarda hastane ve tıp merkezlerine sözleşmeli tıp sekreteri alımı yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir